EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. А. Слободчикова

Назад

УДК: 330.312:338.347: 669

О. А. Слободчикова

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій у вітчизняне металургійне виробництво. Автором визначено основні заходи виробничої реструктуризації на підприємствах металургії та напрями їх реалізації з урахуванням специфіки функціонування металургійної галузі. Проаналізовано стан інвестиційного забезпечення металургійної промисловості.

O. Slobodchykova

INVESTMENT MAINTENANCE THE INTRODUCTION OF RESOURCE- AND ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES IN THE TERMS OF MANUFACTURING RESTRUCTURING OF STEEL COMPANIES

Summary

The article substantiates the need of introduction of resource- and energy-saving technologies in domestic steel production. The author identifies the key measures of manufacturing restructuring steel companies and ways of implementation them taking into account the specific of metallurgical industry. The author analyzes the condition of investment maintenance the steel industry.

№ 20 2013, стор. 57 - 61

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 747

Відомості про авторів

О. А. Слободчикова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

O. Slobodchykova

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kiev

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.