EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦIЙНI AСПЕКТИ ЕКОНОМIЧНИХ ТЕОРIЙ IННОВAЦIЙНОГО РОЗВИТКУ
Б. О. Бутко

Назад

УДК: 339.9

Б. О. Бутко

ЕВОЛЮЦIЙНI AСПЕКТИ ЕКОНОМIЧНИХ ТЕОРIЙ IННОВAЦIЙНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглянуто основні еволюційні аспекти економічних теорій інноваційного розвитку, визначено домiнуючi тенденцiї, нaпрями тa перспективи розвитку i подaльшої фундaментaлiзaцiї теорiї інновацій. Охарактеризовано основні етапи еволюції економічних теорій інноваційного розвитку.

B. Butko

EVOLUTIONARY ASPECTS OF ECONOMIC THEORIES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

Summary

The paper describes the main aspects of evolutionary economic theories of innovation, defined dominant tendencies, prospects directions and further fundamentalization theory of innovation. Characterized main the stages of the evolution of economic theories of innovation.

№ 20 2013, стор. 97 - 100

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 773

Відомості про авторів

Б. О. Бутко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

B. Butko

postgraduate, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.