EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРЕНДИ РОЗБУДОВИ НОВІТНЬОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ СФЕРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
Л. І. Федулова, С. В. Палиця

Назад

УДК: 330.341.1:330.59

Л. І. Федулова, С. В. Палиця

ТРЕНДИ РОЗБУДОВИ НОВІТНЬОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ СФЕРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

Анотація

У статті визначено та охарактеризовано тренди розвитку технологій новітнього технологічного укладу, що впливатимуть на формування сфери охорони здоров'я в перспективі та визначатимуть стратегію соціально-економічного розвитку України в напрями забезпечення якості життя населення.

L. Fedulova, S. Palytsia

TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE NEWEST TECHNOLOGICAL BASE OF SPHERE OF PROVIDING OF QUALITY OF LIFE AND HEALTHY

Summary

In the article certain and described trends of development of technologies of the newest technological mode, which will influence on forming of sphere of health protection in a prospect and will determine strategy of socio-economic development of Ukraine in the direction of providing of quality of life of population.

№ 21 2013, стор. 6 - 13

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 426

Відомості про авторів

Л. І. Федулова

д. е. н., професор. завідувач відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики, ДУ "Інститут економіки і прогнозування НАНУ"

L. Fedulova

doctor of economic science, professor, Head of department of technological forecasting and innovation policy, Organization "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences"


С. В. Палиця

здобувач, ДУ "Інститут економіки і прогнозування НАНУ"

S. Palytsia

aspirant, Organization "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.