EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
О. В. Ареф'єва, І. М. Капаруліна

Назад

УДК: 330.101+330.8

О. В. Ареф'єва, І. М. Капаруліна

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Анотація

Робота присвячена дослідженню передумов формування методології економічного дослідження в умовах методологічного плюралізму та невизначеності. В результаті структурування наукового знання та аналізу стану сучасної економічної методології визначено концептуальні підходи, що можуть скласти базис формування картини економічної реальності. За допомогою каузального методу виділено ключові риси сучасних концептуальних підходів в економіці та обгрунтовано потребу у створенні універсальної картини знань з наступним виділенням економічної специфіки.

O. Arefieva, I. Kaparulina

PRECONDITIONS FORMATION METHODOLOGY OF ECONOMIC RESEARCH

Summary

The paper is devoted to investigation of preconditions forming methodology of economic research in terms of methodological pluralism and uncertainty. As a result of the structuring of scientific knowledge and analysis of modern economic methodology conceptual approaches that can make a basis for forming a picture of economic reality are defined. Using causal method key features of contemporary conceptual approaches to economics are selected and need for a universal pattern of knowledge with the next release of economic circumstances is justified.

№ 21 2013, стор. 23 - 27

Кількість переглядів: 552

Відомості про авторів

О. В. Ареф'єва

д. е. н., професор кафедри фінансів, обліку та аудиту, декан факультету економіки та підприємництва, Національний авіаційний університет

O. Arefieva

Doctor of Economics, Professor, Professor of Finance, Accounting and Audit Department, Dean of the Faculty of Economics and Business, National Aviation University, Kiev, Ukraine


І. М. Капаруліна

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, обліку та аудиту, Національний авіаційний університет

I. Kaparulina

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student, National Aviation University, Kiev, Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.