EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

CТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
В. О. Крупська

Назад

УДК: 330.341.1

В. О. Крупська

CТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти сутності інноваційного потенціалу як економічної категорії в науковій літературі, досліджено його структуру, складові, особливості. Проаналізовано особливості інноваційної діяльності підприємств поштового зв'язку України, врахування яких є важливим фактором при формуванні та управлінні їх інноваційним потенціалом у сучасних умовах господарювання.

V. Krupska

STRUCTURE AND FEATURES OF FORMING OF INNOVATIVE POTENTIAL OF ENTERPRISES OF POSTAL CONNECTION

Summary

In the articles considered theoretical aspects of essence of innovative potential as an economic category in scientific literature, his structure, constituents, features, is considered. The features of innovative activity of enterprises of postal connection of Ukraine, an account of which is an important factor at forming and management of them by innovative potential in the modern terms of menage are analysed.

№ 21 2013, стор. 67 - 72

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 516

Відомості про авторів

В. О. Крупська

консультант відділу по забезпеченню діяльності керівництва, Одеська обласна рада, аспірант кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова

V. Krupska

Consulter of the Division Providing Activity Support to Administration, Odessa Regional Council, Postgraduate student of The Chair of Management and Marketing, Odessa national academy of telecommunacations named after A.S.Popov

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.