EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ТНК В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
О. О. Сініцин

Назад

УДК: 339.92

О. О. Сініцин

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ТНК В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Анотація

Стаття присвячена концепції стабілізаційного антикризового фінансового управління капіталом ТНК в сучасних умовах глобальної трансформації світових ринків. У роботі досліджено сучасні стратегії формування капіталу з урахуванням ринкової позиції ТНК, майбутніх інвестиційних потреб корпорації, дивідендної політики, очікувань акціонерів, фінансування необхідних витрат та інших напрямів діяльності ТНК. Детально розглянуто взаємозв'язок джерел фінансових ресурсів корпорації на основі підходу Системи збалансованих показників Balanced Scorecard.

O. Sinitsyn

ASPECTS OF TNC CAPITAL FORMING UNDER CONDITIONS OF WORLD FINANCIAL CRISIS

Summary

The article is dedicated to studying crisis capital management by transnational corporations (TNCs) under conditions of current transformation of global markets. Modern capital forming strategies with respect to TNC market position, future investment needs, dividend policy, shareholders expectations, financing other needs and activities are studied based on Balanced Scorecard approach.

№ 21 2013, стор. 92 - 96

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 553

Відомості про авторів

О. О. Сініцин

аспірант, кафедра міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

O. Sinitsyn

Postgraduate student, Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.