EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ "ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ" В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
С. І. Травінська

Назад

УДК: 657.1:330.101

С. І. Травінська

СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ "ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ" В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті проаналізовано динаміку поточних зобов'язань на молокопереробних підприємствах України за 2008—2012 р.; здійснено огляд законодавчо-нормативних документів та економічної літератури щодо підходів до тлумачення поняття "поточні зобов'язання"; розмежовано трактування зобов'язань з правової, економічної та бухгалтерської точки зору; сформовано власне визначення категорії "поточні зобов'язання" в бухгалтерському обліку.

S. Travinska

THE ESSENCE OF A CATEGORY "CURRENT LIABILITIES" IN THE ACCOUNTING OF MILK PROCESSING COMPANY

Summary

The article analyses the dynamics of current liabilities for milk processing companies of Ukraine for 2008—2012; reviewed of the legislative-normative documents and of the economic literature on approaches to the notion of "current liabilities"; differentiated interpretation of the liabilities from the legal, economic and accounting point of view; formed its own definition of the category of "current liabilities" in accounting.

№ 21 2013, стор. 100 - 105

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 567

Відомості про авторів

С. І. Травінська

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

S. Travinska

Post graduate student, Taras Shevchenko Kyiv National University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.