EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕ ВІРТУАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ НАУКИ
С. О. Роговський

Назад

УДК: 339.138

С. О. Роговський

МІСЦЕ ВІРТУАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ НАУКИ

Анотація

У дослідженні була здійснена спроба визначення правильного місця маркетингу в Інтернеті в сучасній маркетинговій теорії і практиці. Визначено ключові проблеми вивчення даного питання. Було доведено велике практичне значення нової сфери маркетингової діяльності. Запропоновано новий підхід до класифікації інструментів маркетингу в Інтернеті. Схематично було класифіковано найефективніші сучасні інструменти маркетингової політики комунікацій в Інтернеті.

S. Rogovskiy

PLACE OF VIRTUAL MARKETING IN THE GENERAL THEORY OF SCIENCE

Summary

While exploring an attempt has been realized which determined the true location of marketing on the internet. This has been in the modern marketing theory and practice. The key problems of study of this question are certain.The large practical value of new area of marketing activity was well-proven. The new approach of classification of marketing instruments in the Internet is offered. The most effective modern instruments of marketing policy of communications were schematically classified in the Internet.

№ 21 2013, стор. 106 - 111

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 573

Відомості про авторів

С. О. Роговський

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

S. Rogovskiy

postgraduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.