EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
А. В. Череп, О. О. Коробов

Назад

УДК: 330.322.212

А. В. Череп, О. О. Коробов

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Актуальність даної теми роботи полягає у тому, що країна наша знаходиться у процесі розвитку, для якого потрібно застосовувати залучення коштів з різних джерел: інвестиційні іноземні фонди, кошти приватних інвесторів і особливо іноземні інвестиції. Тобто розробка і оцінка інвестиційного проекту займає одне з перших місць за умови успішної реалізації цього проекту в життя.

A. Cherep, A. Korobov

RESEARCH OF THE BASICS OF INVESTMENT BUSINESS PLAN

Summary

The relevance of this topic is that our country is in the process of development, to which should be used to raise funds from various sources: foreign investment funds, private investors, especially foreign investment. That is, the development and evaluation of the project is one of the first places in the condition of successful implementation of the project.

№ 22 2013, стор. 12 - 16

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 340

Відомості про авторів

А. В. Череп

д. е. н., професор, Академік академії економічних наук України, декан економічного факультету, Запорізький національний університет

A. Cherep

Ph.D., Professor, Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Dean of the Faculty of Economics, Zaporizhzhahuan National University


О. О. Коробов

студент 4 курсу Запорізького національного уніерситету, спецальність "фінанси і кредит"

A. Korobov

4th year student of Zaporizhzhahuan National University, specialty "Finance and Credit"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.