EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
О. В. Абакуменко

Назад

УДК: 339.1: 336.7

О. В. Абакуменко

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

Лібералізація функціонування основних сегментів фінансового ринку в більшості розвинених країн і країнах, що розвиваються, поява нових форм фінансового посередництва та інноваційних фінансових інструментів сприяли загостренню конкуренції між реципієнтами фінансових активів, що обумовило відповідні організаційно-інтеграційні перетворення на фінансовому ринку. Стаття присвячена ідентифікації диспропорцій на фінансовому ринку України та оцінці конкурентних переваг різних типів фінансових посередників на ньому.

О. Аbаkumеnkо

RESEARCH OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT'S DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET IN UKRAINE

Summary

Liberalisation of functioning of main segments of the financial market in the majority of developed and developing countries, appearance of new forms of financial mediation and innovation financial instruments contributed to sharpening of competition between recipients of financial assets, which resulted in relevant organisational and integration transformations in the financial market. Article is devoted to identification of disproportions in the financial market of Ukraine and an assessment of competitive advantages of various types of financial intermediaries.

№ 22 2013, стор. 25 - 30

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 399

Відомості про авторів

О. В. Абакуменко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

О. Аbаkumеnkо

candidate of economic sciences, associate professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.