EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
М. В. Корнєєв

Назад

УДК: 336

М. В. Корнєєв

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ СУБ'ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто систему елементів формування концептуальних засад діяльності суб'єктів фінансового сектору, фактори впливу на процес їх побудови. Визначено окремі стратегії розвитку вітчизняного фінансового ринку в сучасних умовах господарювання. Проаналізовано найбільш характерні особливості глобалізації фінансових відносин. Сформовано концептуальні засади тактичної та стратегічної діяльності суб'єктів фінансового сектору в умовах глобалізації.

М. Коrneyev

FORMING OF CONCEPTUAL BASES DEVELOPMENT OF SUBJECTS OF FINANCIAL TO SECTOR IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Summary

In the article are considered the system of elements of forming of conceptual bases of activity of subjects of financial to the sector, factors of influence on the process of their construction. Separate strategies of domestic financial market development in the modern terms of menage are certain. The most characteristic features of globalization of financial relations are analysed. Conceptual bases of tactical and strategic activity of subjects of financial to the sector in the conditions of globalization are formed.

№ 22 2013, стор. 31 - 34

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 231

Відомості про авторів

М. В. Корнєєв

к. е. н, доцент

М. Коrneyev

PhD in Economics, Associate Professor

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.