EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
О. Є. Галан

Назад

УДК: 338.439.

О. Є. Галан

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті визначено завдання процесу управління трудовим потенціалом на основі нових інформаційних технологій. Наведено наступні описи інформаційної моделі: морфологічну, функціональну і організаційну. Морфологічний опис дає уявлення про будову досліджуваної системи, інформаційна — організацію, а функціональна — призначення.
В якості концептуальної основи створення методів аналізу та синтезу інформаційної моделі розглянуто парадигми управління трудовим потенціалом: парадигма працівника, парадигма еквівалентної ланки, парадигма інформаційної моделі, парадигма оперативності відображення полягає в пристосованості людини-оператора до умов і засобів його діяльності у відповідності до поставлених перед ним завдань. Об'єднання цих парадигм дозволяє сформулювати ряд передумов для формування принципів аналізу та синтезу інформаційної моделі.
Визначено три класи інформаційних систем управління трудовим потенціалом, представлених на ринку України та країн: локальні, середні інтегровані, крупні інтегровані.
Наведено організаційно-інформаційну модель процесу управління трудовим потенціалом машинобудівного підприємства, в якій існуючу автоматизовану систему управління персоналом "Кадри" пропонується доповнити перш за все використанням у ній експертних систем.

O. Galan

ORGANIZATIONAL-INFORMATION ENGINEERING ENTERPRISE LABOR POTENTIAL MANAGEMENT MODEL

Summary

In the article it is shown the problem of labor potential management process based on the new information technologies. It is shown the following description of the information model: morphological, functional and organizational. Morphological description gives an insight of the investigated system structure, information gives organization and functional gives the use.
As a conceptual basis for the creation of methods of information model analysis and synthesis it must be considered the paradigm of labor potential: worker's paradigm. the paradigm of an equivalent level, paradigm of information model and the paradigm of efficiency consists in mapping of the human-operator adaptability and in the conditing of its activities in accordance with its tasks . Combination of these paradigms allows us to formulate a number of preconditions for the establishment of the information model analysis and synthesis principles.
It is determined the three information labor potential management systems classes on the market of Ukraine and countries: local, medium integrated, large integrated. It is shown the organizational- informational model of the process engineering enterprise' labor potential management in which the existing automated system for personnel management of "frames" it is offered supplement first of all by using of expert systems in it.

№ 22 2013, стор. 74 - 78

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 323

Відомості про авторів

О. Є. Галан

здобувач, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

O. Galan

Graduate student, Dnipropetrovs'k Alfred Nobel University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.