EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ
А. О. Харламова

Назад

УДК: 336.73

А. О. Харламова

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті визначено роль та значення небанківських фінансово-кредитних установ на ринку фінансових послуг, визначено характерні риси, функції, основні напрями роботи небанківських фінансово-кредитних установ. Виділено спільні та відмінні риси небанківських фінансово-кредитних установ та банків. Досліджено інститути ринку небанківських фінансово-кредитних послуг розвинутих країн: Великобританії, Німеччини, Франції, США та проведено порівняння з існуючими інститутами ринку небанківських фінансово-кредитних послуг України. Проведено аналіз діяльності небанківських фінансово-кредитних установ в Україні: ломбардів, кредитних спілок, недержавних пенсійних фондів, компаній, що надають факторингові послуги. Визначено особливості розвитку небанківських фінансово-кредитних установ в Україні. Виділено проблеми розвитку зазначених установ на фінансовому ринку України та запропоновано шляхи вдосконалення ринку небанківських фінансово-кредитних послуг.

A. Kharlamova

FEATURES OF NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS IN UKRAINE

Summary

In the article there is defined the role and importance of non-bank financial institutions in the financial services, defined features, functions, main activities of non-bank financial institutions. Highlight differences and similarities of non-bank financial institutions and banks. It is investigated the market of nonbank financial credit services in developed countries: UK, Germany, France, USA, and a compared with existing non-bank financial institutions, markets and credit services in Ukraine. There is analysed non-bank financial institutions in Ukraine: pawn shops, credit unions, pension funds, companies providing factoring services in the article. There is defined the features of non-bank financial institutions in Ukraine. Highlighted problems of these institutions in the financial market of Ukraine and the ways of improvement of the of non-bank financial credit services's market.

№ 23 2013, стор. 57 - 60

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 524

Відомості про авторів

А. О. Харламова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

A. Kharlamova

Ph.D., Associate Professor of Management, Kyiv National University of Trade and Economic

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.