EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ БАНКІВ
М. В. Бодрецький

Назад

УДК: 336.71

М. В. Бодрецький

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ БАНКІВ

Анотація

Метою цієї статті є розробка рекомендацій щодо вдосконалення управління джерелами нарощування власного капіталу банків та забезпечення його достатності за умов фінансової кризи в Україні. Розглянуто сутність механізму управління капіталом банків як сукупність методів, інструментів управління та регулятивних правил, що застосовуються суб'єктами у процесі управління і спрямовуються на забезпечення капіталізації банку в цілому.

M. Bodretskiy

MANAGING OWN CAPITAL OF BANKS

Summary

The purpose of this paper is to develop recommendations for improving the management of sources of growth equity capital of banks and ensure its adequacy under conditions of financial crisis in Ukraine. The essence of the mechanism of the bank's capital as a set of methods, management tools and regulatory rules applicable entities in the management and aimed at the capitalization of the bank as a whole.

№ 23 2013, стор. 66 - 68

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 473

Відомості про авторів

М. В. Бодрецький

к. е. н., викладач, МАУП

M. Bodretskiy

lPhD of economics, ecturer, The IAPM

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.