EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСНІ ОЗНАКИ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
Н. В. Кирлик

Назад

УДК: 330.3

Н. В. Кирлик

СУТНІСНІ ОЗНАКИ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті проаналізовано сутнісні характеристики поняття "інвестиції в людський капітал" підприємства та індивіда, сформовані на основі проведеного аналізу зарубіжних та вітчизняних праць. Розкрито переваги та недоліки процесу інвестування на підприємстві. Сформовано та описано систему розвитку складових людського капіталу при вкладенні інвестицій. Виділено та охарактеризовано показники, які використовують для оцінки ефективності інвестиційних програм на підприємстві.

N. Kyrlyk

THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS AND THE EFFECT OF INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL OF THE COMPANY

Summary

The article analyzes the essential characteristics of the concept of "investing in human capital" enterprises and individuals formed on the basis of the analysis of foreign and domestic works. The advantages and disadvantages of the process of investing in the company. Formed and described a system of components of human capital for investment. Identified and characterized the indicators that are used to evaluate the effectiveness of investment programs in the company.

№ 23 2013, стор. 74 - 78

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 163

Відомості про авторів

Н. В. Кирлик

аспірант, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

N. Kyrlyk

graduate student, SHEE "Uzhgorod National University", Uzhhorod

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.