EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У КОНТЕКСТІ ТРАНСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ
Є. Д. Федорчук

Назад

УДК: 354:656.078

Є. Д. Федорчук

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У КОНТЕКСТІ ТРАНСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ

Анотація

У статті автор розглядає формування державного контролю у сфері транспорту в контексті Транспортної Стратегії України на період до 2020 року. Показано, що контроль є важливою ознакою змісту державного управління. У державному управлінні державний контроль перебуває у тісному зв'язку з іншими функціями управління. Державний контроль забезпечує конкретність управління й здійснення його відповідно до прийнятих рішень. Державний контроль у сфері транспорту сприяє уникненню значного кола проблем соціально-економічного характеру, пов'язаних з пристосуванням транспорту як галузі до роботи в умовах глобальної інтеграції. Відзначено мету і завдання Транспортної Стратегії України на період до 2020 року. Доведено, що державний контроль за роботою транспорту в Україні згідно Транспортної Стратегії України діє в єдиній транспортній системі. У зв'язку з цим, удосконалення державного контролю за роботою транспорту в Україні є багатогранним завданням.

E. Fedorchuk

STATE CONTROL IN THE CONTEXT OF TRANSPORT STRATEGY OF UKRAINE

Summary

The article examines the formation of state control in the sphere of transport in the context of the Transport Strategy of Ukraine till 2020. It is shown that the control is the important feature of state management content. In public administration state control is in close connection with other management functions. State control provides a concreteness of management and its implementation according to the decisions which were taken. State control in the transport sector helps to avoid a considerable number of problems of socio-economic nature, which are connected with an adaptation of transport, as an industry, to the circumstances of global integration. The goals and objectives of the Transport Strategy of Ukraine till 2020 are denoted in the article. It is proved that the state control of transport in Ukraine according to the Transport Strategy of Ukraine operates in the unified transport system. According to this, the improvement of state control of transport in Ukraine is a multi-faceted task.

№ 23 2013, стор. 152 - 155

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 549

Відомості про авторів

Є. Д. Федорчук

аспірант, кафедра економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

E. Fedorchuk

graduate student of economics and finance Kharkiv of Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.