EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ
В. П. Гордієнко

Назад

УДК: 330.322.01:504

В. П. Гордієнко

ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Анотація

Доведено, що відтворення інвестиційного потенціалу території залежить від рівня забезпечення її інвестиційної безпеки. Визначено, що інвестиційна безпека регіону залежить від політичних, соціально-демографічних, науково-технічних, природно-географічних та екологічних факторів. Обгрунтовано структуру екологічних факторів, які впливають на забезпечення інвестиційної безпеки регіону, а саме: величина природно-ресурсного і асиміляційного потенціалів території та ступінь їх використання, антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище та рівень екологізації господарського комплексу регіону.

V. Gordiienko

ENVIRONMENTAL FACTORS AND ENSURING OF INVESTMENT SAFETY OF THE REGION

Summary

It is proved that the reproduction of the investment potential of the territory depends on the level of ensuring of investment safety. It is determined that the investment security of the region depends on the political, social, demographic, scientific, technical, natural geographic and environmental factors. The structure of environmental factors that affect the ensuring of investment security in the region is proved, namely the value of natural resource and assimilative potential of the territory and the extent of their use, human pressure on the environment and the level of ecologization of economic sector of the region.

№ 24 2013, стор. 16 - 20

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 483

Відомості про авторів

В. П. Гордієнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України

V. Gordiienko

Candidate of Economic Sciences, Associate professor, Associate Professor of International Economics Department, Sebastopol Institute of Banking Ukrainian Academy оf Banking оf The National Bank оf Ukraine

Як цитувати статтю

Гордієнко В. П. Екологічні фактори у забезпеченні інвестиційної безпеки регіону. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 24. С. 16–20.

Gordiienko, V. (2013), “Environmental factors and ensuring of investment safety of the region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 16–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.