EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В ТЕОРІЇ ФІРМИ
О. В. Ареф'єва, Н. В. Васюткіна

Назад

УДК: 334.7:[005.3:658]

О. В. Ареф'єва, Н. В. Васюткіна

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В ТЕОРІЇ ФІРМИ

Анотація

Досліджено еволюційний розвиток теорій фірми, проаналізовано переваги та недоліки управлінських процесів кожного з існуючих підходів. Визначено основні методологічні підходи, що покладено в основу кожної з теорій фірми та трансформаційні зміни в діяльності фірм, які викликали відповідно зміни в управлінських процесах.

E. Arefieva, N. Vasiutkina

AN ENTERPRISE MANAGEMENT IS IN THE THEORY OF FIRM

Summary

The evolution of company's theory is investigated, the advantages and disadvantages of management processes of each current approaches are analyzed. The main methodological approaches which are the principle of each company's theory and the transformation changes of company's activities which caused relevant changes in management processes are defined.

№ 24 2013, стор. 60 - 64

Кількість переглядів: 595

Відомості про авторів

О. В. Ареф'єва

д. е. н., профессор, Національний авіаційний університет

E. Arefieva

doctor of science(economics), professor National Aviation University


Н. В. Васюткіна

к. е. н., доцент, Національний авіаційний університет

N. Vasiutkina

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, National Aviation University

Як цитувати статтю

Ареф'єва О. В., Васюткіна Н. В. Управління підприємством в теорії фірми. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 24. С. 60–64.

Arefieva, E. and Vasiutkina, N. (2013), “An enterprise management is in the theory of firm”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 60–64.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.