EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ У КРАЇНАХ З РОЗВИНУТОЮ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
О. О. Малецька

Назад

УДК: 364.35(477-4)

О. О. Малецька

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ У КРАЇНАХ З РОЗВИНУТОЮ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Анотація

У статті розглядаються особливості формування та реформування пенсійних систем у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою. Досліджуються зміни архітектури пенсійних систем з урахування вимог економічного середовища та демографічної ситуації, а саме нестійкої макроекономічної ситуації та зміни вікової структури населення зі збільшенням частки людей похилого віку. Наведено структуру пенсійних систем Великобританії, Чілі, Німеччини, Данії, Канади, Швеції, Угорщини, Польщі, Хорватії, Росії, визначено особливості реформування їх пенсійних систем у хронологічному аспекті. Запропоновано детальний аналіз солідарної складової пенсійної системи Швеції як стійкої, що забезпечується її фінансовим механізмом, який передбачає автоматичне регулювання обсягу доходів і видатків та існування резервного фонду.

O. Malets'ka

THE FINANCIAL STABILITY PROVIDING OF PENSION SYSTEMS IN COUNTRIES WITH THE DEVELOPED AND TRANSFORMATION ECONOMY

Summary

The article discusses features of the formation and reformation pension systems in developed and transitional economies. The changes of pension systems' architecture are explored to meet the requirements of the economic environment and demographics, such as unstable macroeconomic situation and changes in the age structure of the population with increasing proportion of older people. The structure of pension systems of the UK, Chile, Germany, Denmark, Canada, Sweden, Hungary, Poland, Croatia, Russia and the peculiarities of reforming their pension systems in the chronological sense are represented. There is a detailed analysis of the PAYG pension system component of Sweden as a stable one, provided by its financial mechanism with automatic adjustment of revenues and expenditures and the existence of the reserve fund.

№ 24 2013, стор. 121 - 125

Кількість переглядів: 488

Відомості про авторів

О. О. Малецька

здобувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

O. Malets'ka

Postgraduate of department of finances, Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Малецька О. О. Забезпечення фінансової стійкості пенсійних систем у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 24. С. 121–125.

Malets'ka, O. (2013), “The financial stability providing of pension systems in countries with the developed and transformation economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 121–125.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.