EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗВ'ЯЗОК МЕТОДІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ІННОВАЦІЙНУ МАШИНОБУДІВНУ ПРОДУКЦІЮ ТА СПОСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
О. Л. Зарицька, О. Я. Колещук

Назад

УДК: 338.534:656.7.01

О. Л. Зарицька, О. Я. Колещук

ЗВ'ЯЗОК МЕТОДІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ІННОВАЦІЙНУ МАШИНОБУДІВНУ ПРОДУКЦІЮ ТА СПОСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Анотація

Розглянуто питання оцінювання ефективності інноваційної продукції у зв'язку з методами ціноутворення на неї, запропоновано механізм економічного оцінювання інноваційної енергозберігаючої продукції (ІЕП) підприємств машинобудування та згруповано чинники, які впливають на результати такого оцінювання.

O. Zarytska, O. Koleshchuk

INTERRELATION BETWEEN THE METHODS OF INNOVATIVE MACHINE BUILDING PRODUCTS PRICE FORMATION AND WAYS OF EVALUATING INNOVATIVE PROJECTS EFFICIENCY

Summary

There was studied the issue of evaluating innovative products efficiency in connection with methods of their price formation. There has been suggested a mechanism of economic evaluation of innovative energy saving products (IESP) of machine-building enterprises and there have also been grouped the factors which influence the results of such evaluation.

№ 1 2014, стор. 11 - 15

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 546

Відомості про авторів

О. Л. Зарицька

к. е. н., асистент кафедри Економіки підприємства та інвестицій, Національний університет "Львівська політехніка"

O. Zarytska

Candidate of Economics, assistant of the department of Enterprise Economy and Investments, National University "Lviv Polytechnic"


О. Я. Колещук

к. е. н., ст. викл. кафедри Економіки підприємства та інвестицій, Національний університет "Львівська політехніка"

O. Koleshchuk

Candidate of Economics, senior lecturer of the department of Enterprise Economy and Investments, National University "Lviv Polytechnic"

Як цитувати статтю

Зарицька О. Л., Колещук О. Я. Зв'язок методів ціноутворення на інноваційну машинобудівну продукцію та способів оцінювання ефективності інноваційних проектів. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 1. С. 11–15.

Zarytska, O. and Koleshchuk, O. (2014), “Interrelation between the methods of innovative machine building products price formation and ways of evaluating innovative projects efficiency”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 11–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.