EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОНДОВОГО РИНКУ
К. А. Малишенко

Назад

УДК: 336.76 (477)

К. А. Малишенко

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОНДОВОГО РИНКУ

Анотація

Мета. Розробити теоретичну базу для використання гіпотеза ефективного ринку в умовах недостатнього інформування.
Методика дослідження. Стаття присвячена можливості оцінки ефективності фондового ринку України в умовах дефіциту інформації. Для цього пропонується теоретична база побудови системи, що включає в себе як традиційні, так нові інструменти.
Результати. Сформовано етапи створення бази дослідження для цілей перевірки гіпотези ефективності фондового ринку.
Наукова новизна. Наведений підхід дозволяє провести дослідження гіпотези ефективного ринку в умовах недостатнього інформування на підставі подієвого аналізу. Для цього в роботі зроблено добір інструментів оцінки інформаційної ефективності, зроблено прив'язку сформованих гіпотез та інструментів їх перевірки, розроблено теоретичну основу з формування подієвої бази дослідження та ін.
Практичне значення. Розроблено теоретичну основу емпіричної перевірки наведеного підходу з використанням як традиційних, так і інноваційних інструментів.

K. Malyshenko

METHODICAL BASES OF ASSESSMENT INFORMATION EFFICIENCY OF STOCK MARKET

Summary

Purpose. Develop a theoretical framework for the use of the efficient market hypothesis in a lack of information.
Methodology of the study. The article is devoted to the possibility of assessing the effectiveness of the Ukrainian stock market in terms of lack of information. For this purpose the theoretical basis of building a system that includes as traditional as new tools.
Results. Formed steps of creating a database for the purposes of the study to test the hypothesis of stock market efficiency.
Of scientific novelty. The above approach allows us to study the efficient market hypothesis in a lack of information on the basis of analysis of the event. For this selection is made in the information efficiency assessment tools, linked one-formed hypotheses and their testing tools, developed the theoretical basis for the formation of an event database research, etc.
The practical significance. The theoretical basis for empirical testing of the above approach, using both traditional and innovative tools.

№ 1 2014, стор. 37 - 42

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 621

Відомості про авторів

К. А. Малишенко

к. е. н., доцент, РВУЗ Кримський гуманітарний університет, м. Ялта

K. Malyshenko

Ph.D., assistant professor of finance and credit, Institute of Economics and Management Crimean Humanitarian University, Yalta

Як цитувати статтю

Малишенко К. А. Методичні основи оцінки інформаційної ефективності фондового ринку . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 1. С. 37–42.

Malyshenko, K. (2014), “Methodical bases of assessment information efficiency of stock market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 37–42.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.