EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
С. М. Вдовенко, Т. М. Лаптій

Назад

УДК: 334.012.6

С. М. Вдовенко, Т. М. Лаптій

ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто якісні, кількісні та комбіновані критерії визначення суб'єктів малого підприємництва, встановлено причини необхідності такого розподілу. Проведено аналіз існуючих критеріїв у вітчизняній та зарубіжній практиці. Розроблено пропозиції щодо їх застосування в Україні.

S. Vdovenko, T. Laptiy

IMPROVEMENT OF CRITERIA FOR IDENTIFYING ENTITIES OF SMALL BUSINESS IN UKRAINE

Summary

The article describes the qualitative, quantitative and combined criteria for identifying entities of small business and defines the reasons for necessity of such division. The analysis of existing criteria in domestic and foreign practice is made. Some suggestions concerning their application in Ukraine are devised.

№ 1 2014, стор. 47 - 52

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 679

Відомості про авторів

С. М. Вдовенко

д. держ. упр., доцент, Чернігівський державний інститут економіки і управління

S. Vdovenko

Doctor of Science in Public Administration, Associate professor, Chernihiv State Institute of Economics and Management


Т. М. Лаптій

ст. викладач, Чернігівський державний інститут економіки і управління

T. Laptiy

Senior lecturer, Chernihiv State Institute of Economics and Management

Як цитувати статтю

Вдовенко С. М., Лаптій Т. М. Вдосконалення критеріїв визначення суб'єктів малого підприємництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 1. С. 47–52.

Vdovenko, S. and Laptiy, T. (2014), “Improvement of criteria for identifying entities of small business in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 47–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.