EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
О. О. Попадюк

Назад

УДК: 331

О. О. Попадюк

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті розглянуто питання формування мотиваційного профілю в управлінні підприємством. Показано, що мотивування має складну і суперечливу природу. Основні суперечності закладені в тому, що зазначене складне соціально-економічне явища є відображенням двох різних процесів. Перший — мотивування, зокрема матеріальні стимули — є витратами працедавця. Але одночасно матеріальні стимули є основним доходом найманих працівників, які вони прагнуть максимально збільшити. В статті доведено, що реально функціонуюче мотивування повинно передбачати певний баланс інтересів працедавця та найманих працівників, який однак залежить від зовнішніх умов. Зазначено, що мотивування найбільш коректно розглядати як цілісне явище, яке має дві компоненти: структурну, яка включає в себе мотиваційний профіль персоналу, певну структуру переважаючих внутрішніх мотивів персоналу підприємства, та процесну — формування та застосування, виходячи з можливостей підприємства та поставлених цілей системи стимулів.

A. Popadyuk

FORMATION OF MOTIVATION PROFILE IN BUSINESS MANAGEMENT

Summary

The article deals with the question of forming a motivation profile in business management. It is shown that motivation is a complex and contradictory nature. Contradictions inherent in the fact that the said complex socio-economic phenomena are a reflection of two different processes. First — motivating, particularly financial incentives — are expenses employer. But while financial incentives are the main income of employees they seek to maximize. This paper proved that the real motivation of functioning should include a balance of interests of employers and employees, which however depends on external conditions. It is indicated that the most motivating correctly viewed as a holistic phenomenon, which has two components: structural — which includes motivational profile of staff — a structure prevailing domestic motives personnel and process — development and application based on business opportunities and goals incentives.

№ 1 2014, стор. 92 - 97

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 760

Відомості про авторів

О. О. Попадюк

Аспірант кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

A. Popadyuk

Postgraduate studies in finance and credit Kremenchug national University Ostrogradsky

Як цитувати статтю

Попадюк О. О. Формування мотиваційного профілю в управлінні підприємством. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 1. С. 92–97.

Popadyuk, A. (2014), “Formation of motivation profile in business management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 92–97.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.