EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ
А. С. Сіцінський, І. В. Буреш

Назад

УДК: 35.07

А. С. Сіцінський, І. В. Буреш

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання щодо створення Національної стратегії з питань протидії торгівлі людьми в Україні. Наголошено про загрози та ризики, пов'язані з торгівлею людьми в Україні.
Розкрито механізми реалізації Національної стратегія протидії торгівлі людьми в Україні щодо попередження торгівлі людьми; боротьби зі злочинністю, пов'язаною з торгівлею людьми; надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми. Визначено основні напрями реалізації Національної стратегії протидії торгівлі людьми в Україні.

A. Sitsinskiy, I. Buresh

CONCEPTUAL BASES OF DEVELOPMENT OF A NATIONAL STRATEGY FOR COMBATING HUMAN TRAFFICKING IN UKRAINE

Summary

The article describes the current issues on creation of the National strategy on combating trafficking in persons in Ukraine. Noted the threats and risks associated with human trafficking in Ukraine. The mechanisms of implementation of the National strategy for combating human trafficking in Ukraine on prevention of trafficking in human beings; combating crimes related to trafficking in persons, provision of assistance and protection to victims of trafficking. Defines the main directions of realization of the National strategy to combat human trafficking in Ukraine.

№ 1 2014, стор. 112 - 116

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 816

Відомості про авторів

А. С. Сіцінський

д. держ. упр., професор, професор кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

A. Sitsinskiy

doctor of sciences is from state administration, рrofessor, the National аcademy of рublic аdministration, office of the President of Ukraine


І. В. Буреш

старший офіцер управління кримінального аналізу та інформаційно-аналітичного забезпечення, Адміністрація Державної прикордонної служби України

I. Buresh

senior officer of the Criminal Analisys and Information and Analytical Support Department of the State Border Guard Service Administration

Як цитувати статтю

Сіцінський А. С., Буреш І. В. Концептуальні засади розробки національної стратегії протидії торгівлі людьми в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 1. С. 112–116.

Sitsinskiy, A. and Buresh, I. (2014), “Conceptual bases of development of a national strategy for combating human trafficking in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 112–116.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.