EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Є. Г. Карташов

Назад

УДК: 353.9:574 (075.8):323.174

Є. Г. Карташов

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Анотація

У статті приділено увагу перспективним напрямам з підвищення ефективності механізмів державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем у контексті сталого природокористування. Доведено важливість застосування й адаптації відповідного механізму до розв'язання глобальних завдань, захисту національних екологічних інтересів країни, а також виховної, світоглядної робота з формування основ цілісного соціально-економічного розвитку на принципах коеволюції суспільства та природи.

E. Cartashov

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE MECHANISM FOR STATE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES IN THE CONTEXT OF PROVIDING REGIONAL STABILITY OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEMS

Summary

The paper paid attention to promising directions to improve the efficiency of the mechanism of nature. Importance of application and adaptation of national mechanisms to address global challenges of environmental protection of national interests of the country as well as a comprehensive educational , philosophical work of laying the foundations of holistic socio-economic development based on the principles of co-evolution of society and nature.

№ 1 2014, стор. 132 - 135

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 572

Відомості про авторів

Є. Г. Карташов

Народний депутат України, кандидат філософських наук

E. Cartashov

Member of Parliament of Ukraine, PhD

Як цитувати статтю

Карташов Є. Г. Напрями вдосконалення механізму державного управління природокористуванням у контексті забезпечення стійкості регіональних еколого-економічних систем. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 1. С. 132–135.

Cartashov, E. (2014), “Directions for improving the mechanism for state management of natural resources in the context of providing regional stability of ecological and economic systems”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 132–135.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.