EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
І. А. Лурін, Т. Я. Ворощук

Назад

УДК: 355.257.5

І. А. Лурін, Т. Я. Ворощук

САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті досліджуються питання організацій санаторно-курортного забезпечення в Службі безпеки України (СБУ), у тому числі висвітлено основні віхи становлення, розвитку та сучасного стану санаторію "Чорномор'є". Проведено аналіз нормативно-правової бази санаторно-курортного забезпечення в СБУ, стану матеріально-технічної та лікувальної бази санаторію "Чорномор'є". Особливий акцент зроблено на результатах наукової роботи співробітників санаторію, як необхідному підгрунті подальшого розвитку лікувально-оздоровчого закладу .

I. Lurin, T. Voroschuk

SANATORIUM-RESORT FACILITIES OF THE SECURITY SERVICE OF UKRAINE: STATUS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT

Summary

This article investigates the issues of organizations providing sanatorium-resorts services for the Security Service of Ukraine (SBU), including highlights on major milestones of its formation, current state and development of sanatorium "Chornomor'ye". Performed analysis of the legal framework of SBU sanatorium-resorts, the state of the material and technical base as well as medical base of sanatorium "Chornomor'ye". Special emphasis is done on the results of scientific work of the sanatorium staff, as an indispensable basis for further development of medical and health facilities.

№ 1 2014, стор. 149 - 152

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 788

Відомості про авторів

І. А. Лурін

начальник Військово-медичного управління Служби безпеки України, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, генерал-майор медичної служби

I. Lurin

Head of the Military Medical Department of the Security Service of Ukraine, Doctor of medical sciencies, Professor, Honored Doctor of Ukraine, laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology, Major General in medicalstaff


Т. Я. Ворощук

консультант-експерт відділу координації і контролю діяльності санаторно-курортних закладів Служби безпеки України Військово-медичного управління Служби безпеки України, слухач Національної академії державного управління при Президентові України

T. Voroschuk

consultant expert of coordination and control activities of sanatorium-resorts facilities of the Security Service of Ukraine, Military Medical Department of the Security Service of Ukraine, student of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Лурін І. А., Ворощук Т. Я. Санаторно-курортне забезпечення служби безпеки України: стан та перспективи розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 1. С. 149–152.

Lurin, I. and Voroschuk, T. (2014), “Sanatorium-resort facilities of the security service of Ukraine: status and perspectives of development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 149–152.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.