EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТУРИСТИЧНА РЕНТА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ЛІСОРЕСУРСНОЇ СФЕРИ
І. Я. Антоненко

Назад

УДК: 330.38

І. Я. Антоненко

ТУРИСТИЧНА РЕНТА ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ЛІСОРЕСУРСНОЇ СФЕРИ

Анотація

У статті розглянуті механізми обліку, розподілу та використання туристичної ренти, відображення цього поняття не тільки з економічної, а й соціально-політичної точки зору в лісоресурсній сфері. Дана характеристика лісів туристично-рекреаційного призначення та оцінка місця, що займають ліси, у складі яких наявні лікувально-оздоровчі, пізнавальні й духовні цінності, що широко використовуються для рекреації і туризму. Розглянуто варіанти економічної оцінки туристично-рекреаційних ресурсів лісу. Показано причини відсутності обліку туристичної ренти в лісоресурсній сфері, проблеми економічного, соціально-політичного характеру, перспективи її розрахунку та розподілу.

I. Antonenko

TOURIST RENT AS A TOOL FOR DEVELOPMENT OF AREAS FOREST RESOURCES

Summary

In the article the mechanisms accounting, distribution and use of tourist rents. Displaying this concept is not only economic but also social and political point of view in the field of forest resources. The characteristic of forest tourism and recreation destination. This score places the forests, which include existing therapeutic, educational and spiritual values, which are used for recreation and tourism. The options of economic evaluation of tourism and recreational resources of the forest. The following account of the absence of tourist rents in the area of forest resources, problems of economic, social, political, prospects for its calculation and distribution.

№ 2 2014, стор. 17 - 20

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 400

Відомості про авторів

І. Я. Антоненко

д. е. н., доцент, професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет

I. Antonenko

doctor of economics, docent, professor of the Department of Hotel, Restaurant and tourism business, Kyiv National Trade and Economic University

Як цитувати статтю

Антоненко І. Я. Туристична рента як інструмент розвитку лісоресурсної сфери. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 2. С. 17–20.

Antonenko, I. (2014), “Tourist rent as a tool for development of areas forest resources”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 17–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.