EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ПЕРЕДУМОВИ ТА СУПЕРЕЧЛИВІ НАСЛІДКИ
Р. О. Мадяр

Назад

УДК: 339.92

Р. О. Мадяр

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ПЕРЕДУМОВИ ТА СУПЕРЕЧЛИВІ НАСЛІДКИ

Анотація

У статті поряд із науковим дослідженням об'єктивних передумов і позитивних наслідків глобалізації, неупереджено наголошується на суперечливих результатах перебігу глобалізаційних процесів.
Аналізуються процеси глобальної стратифікації, яка проявляється в швидкому розростанні "провалля" між високорозвиненими країнами і країнами слаборозвиненими.
Глобалізація розглядається як багаторівнева, ієрархічна системи та у взаємозв'язку з регіоналізацією світового господарства, яка виступає своєрідним проявом і формою реалізації глобалізації, загострюючи суперечності глобального розвитку.

R. Madyar

GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY: BACKGROUND AND CONSEQUENT EFFECT

Summary

In this article the contradictory results of current globalization processes are impartially emphasized along with the scientific research of the objective preconditions and positive effects of this globalization.
The processes of global stratification characterized by rapid growth of "gap" between the highly developed countries and underdeveloped ones are analyzed.
Globalization is seen as a multi-level, hierarchical system related to the regionalization of the world economy which has become a kind and a form of the globalization exacerbating the contradictions of global development.

№ 2 2014, стор. 48 - 51

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 470

Відомості про авторів

Р. О. Мадяр

к. е. н., доцент кафедри світового господарства та економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

R. Madyar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of World Economy and Economic Theory, SHEE "Uzhhorod National University"

Як цитувати статтю

Мадяр Р. О. Глобалізація світового господарства: передумови та суперечливі наслідки. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 2. С. 48–51.

Madyar, R. (2014), “Globalization of the world economy: background and consequent effect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 48–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.