EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ, ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН
O. Ю. Леoсь, П. О. Левашов

Назад

УДК: 330:322

O. Ю. Леoсь, П. О. Левашов

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ, ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН

Анотація

У статті розглянуто напрями запровадження державної політики розвитку венчурного інвестування в Україні. Досліджено особливості венчурного фінансування інноваційних підприємств, визначено тенденції поточної ситуації венчурного бізнесу. Проаналізовано можливість венчурного інвестиційного забезпечення інноваційного підприємництва та шляхи його активізації.

O. Leos, P. Levashov

OUTLOOK VENTURE INVESTMENT COMPANY OF UKRAINE, EXPERIENCE IN OTHER COUNTRIES

Summary

The article describes the experience of public policy in the sphere of development of venture investments in Ukraine. The features of venture financing innovative enterprises, defined trends of current situation business venture. The possibility of venture investment of innovative businesses and ways to activate.

№ 2 2014, стор. 68 - 71

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 391

Відомості про авторів

O. Ю. Леoсь

здoбувaч — ст. виклaдaч кaфедpи "Інвестування", Донецький державний університет управління

O. Leos

аpplicant — s. lecturer, department "Investing" DSUM


П. О. Левашов

студент ОКР "бакалавр" кaфедpи "Фінанси", Донецький державний університет управління

P. Levashov

student EQL, "bachelor" department "Finance" DSUM

Як цитувати статтю

Леoсь O. Ю., Левашов П. О. Перспективи розвитку венчурного інвестування підприємств України, досвід інших країн. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 2. С. 68–71.

Leos, O. and Levashov, P. (2014), “Outlook venture investment company of Ukraine, experience in other countries”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 68–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.