EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
І. В. Кравцова, Ю. Ю. Ткаченко

Назад

УДК: 336.761

І. В. Кравцова, Ю. Ю. Ткаченко

ЗАХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено поняття "фондового ринку", проаналізовано динаміку показників розвитку фондового ринку України, серед яких співвідношення капіталізації лістингових компаній до рівня ВВП країни, залучення інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку, обсяг торгів на фондовому ринку, встановлено проблеми його функціонування та причини, що призвели до теперішнього рівня розвитку ринку цінних паперів, і визначено заходи вирішення для кожної проблеми окремо та шляхи поліпшення сучасної ситуації на ринку цінних паперів України.

I. Kravstova, J. Tkachenko

MEASURES TO IMPROVE THE FUNCTIONING OF THE STOCK MARKET IN UKRAINE

Summary

The article defined the term "stock market", analyzed the dynamics of indicators of stock market development in Ukraine, including the ratio of capitalization of listed companies to the level of the country's GDP, investments in the Ukrainian economy through capital market instruments , trading volume on the stock market, some problems were the reasons for its operation and that led to the present level of development of the securities market, and identify measures for solving each problem individually, and ways to improve the current situation on the Ukrainian securities market.

№ 2 2014, стор. 90 - 91

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 381

Відомості про авторів

І. В. Кравцова

к. е. н., ст. викл., Донецький державний університет Управління

I. Kravstova

k.e.s., s.l., Donetsk State University of Management


Ю. Ю. Ткаченко

студентка гр. ІД-10-1, Донецький державний університет Управління

J. Tkachenko

student, IA-10-1, Donetsk State University of Management

Як цитувати статтю

Кравцова І. В., Ткаченко Ю. Ю. Заходи вдосконалення функціонування фондового ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 2. С. 90–91.

Kravstova, I. and Tkachenko, J. (2014), “Measures to improve the functioning of the stock market in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 90–91.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.