EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ І ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ
Н. Д. Шульга

Назад

УДК: 351.851

Н. Д. Шульга

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ І ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Проаналізовано сутність та особливості запровадження державної освітньої політики України, виявлено основні недоліки, характерні для вітчизняної системи освіти, які утруднюють її модернізацію відповідно до сучасних потреб країни та вимог світової спільноти. Розглянуто стратегії розвитку національної освіти як інструмент і засіб реалізації державної освітньої політики, показано їхні цілі, завдання, зміст, розкрито шляхи і способи досягнення спрогнозованих результатів.

Essence and features of introduction of public educational policy of Ukraine is analysed, the basic failings, characteristic for the domestic system educations which bother its modernization in accordance with the modern necessities of country and requirements of world community found out. Strategies of development of national education as the instrument and mean of realization of public educational policy are considered, their aims, tasks, maintenance are shown, ways and methods of achieving the planned results are exposed.

N. Shulga

STRATEGIES OF DEVELOPMENT OF NATIONAL EDUCATION AS THE INSTRUMENT AND MEAN OF REALIZATION OF PUBLIC EDUCATIONAL POLICY

№ 2 2014, стор. 135 - 139

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 452

Відомості про авторів

Н. Д. Шульга

к. техн. н., доцент, директор, Державний вищий навчальний заклад "Київський транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету

N. Shulga

Director of the State Higher Education Establishment "Kyiv Transport and Economic College" National Transport University, candidate of technical sciences, associate professor

Як цитувати статтю

Шульга Н. Д. Стратегії розвитку національної освіти як інструмент і засіб реалізації державної освітньої політики. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 2. С. 135–139.

Shulga, N. (2014), “Strategies of development of national education as the instrument and mean of realization of public educational policy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 135–139.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.