EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ
І. В. Новикова

Назад

УДК: 338.262

І. В. Новикова

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті визначено основні проблеми інформаційного забезпечення діяльності підприємств телекомунікацій, розглянуто питання необхідності впровадження моніторингу та інформаційної бази для підвищення конкурентоспроможності підприємств. Запропоновано перспективні напрями вдосконалення процесу інформаційного забезпечення підприємств телекомунікацій з метою активізації їх інвестиційної політики.

I. Novykova

INFORMATION SUPPORT OF TELECOMMUNICATIONS ENTERPRISES TO IMPROVE THEIR COMPETITIVENESS AND ENHANCING THE INVESTMENT POLICIES OF ENTERPRISES

Summary

The paper identifies the key problems of information provision of enterprises telecommunications, consider the need to introduce monitoring and information base to improve the competitiveness of enterprises. A promising directions for improving the process of information provision of telecommunications companies to enhance their investment policy.

№ 3 2014, стор. 32 - 35

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 455

Відомості про авторів

І. В. Новикова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Державний університет телекомунікацій

I. Novykova

PhD, Associate Prof., PhD, Associate Prof. of Department of economic, State University of Telecomunications

Як цитувати статтю

Новикова І. В. Інформаційне забезпечення діяльності підприємств телекомунікацій з метою підвищення їх конкурентоспроможності та активізації інвестиційної політики підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 3. С. 32–35.

Novykova, I. (2014), “Information support of telecommunications enterprises to improve their competitiveness and enhancing the investment policies of enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 32–35.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.