EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ТРАНСКОРДОННОМУ ПРОСТОРІ
О. В. Вартанова, Ю. М. Шабанова

Назад

УДК: 332

О. В. Вартанова, Ю. М. Шабанова

ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ТРАНСКОРДОННОМУ ПРОСТОРІ

Анотація

Визначено структурну компліментарність стратегічних пріоритетів розвитку підприємств металургії України у хронології, стратегічні заходи. Розглянуто декомпозицію стратегії розвитку металургійного виробництва України, характерні ознаки розвитку областей еврорегіону "Донбас" та визначення стратегії розвитку металургійних підприємств у межах єврорегіону.

O. Vortanova, Y. Shabanova

BASING AND DETERMINATION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY METALLURGICAL ENTERPRISE IN THE BORDER AREA SPACIOUS

Summary

Complimentary character structural of the enterprise strategic development priorities of the metallurgy in Ukraine into chronology and strategic measures is certain. Strategy development decomposition of the metallurgical production in Ukraine, the characteristic signs of the European region "Donbass" districts development and determination of the development metallurgical enterprises strategy within bounds of the European region also is considered.

№ 3 2014, стор. 48 - 54

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 547

Відомості про авторів

О. В. Вартанова

д. е. н., професор кафедри міжнародна економіка, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ

O. Vortanova

Docent of e.s., professor of the chair international economy, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, city Luhansk


Ю. М. Шабанова

асистент кафедри обліку і аудиту, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ

Y. Shabanova

Assistant of the chair accounting and audit, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, city Luhansk

Як цитувати статтю

Вартанова О. В., Шабанова Ю. М. Обгрунтування та визначення стратегії розвитку металургійного підприємства у транскордонному просторі. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 3. С. 48–54.

Vortanova, O. and Shabanova, Y. (2014), “Basing and determination of the development strategy metallurgical enterprise in the border area spacious”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 48–54.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.