EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМУВАННІ НОВИХ ПРОФІЛІВ ДІЯЛЬНОСТІ
А. К. Андрюшко

Назад

УДК: 658.1

А. К. Андрюшко

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМУВАННІ НОВИХ ПРОФІЛІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Назріла необхідність у розробці загальних методологічних принципів оцінки потенціалу підприємства в формуванні нових профілів діяльності як важливої складової забезпечення його конкурентоспроможності. Тому автором досліджено механізм управління потенціалом підприємства у формуванні нових профілів діяльності. Інноваційна політика підприємства полягає в розробці шляхів і механізмів впровадження і використання нововведень у виробничій практиці з метою забезпечення розвитку економіки і підвищення її ефективності. Визначено інноваційну політику підприємства щодо розробки шляхів та механізмів впровадження і використання нововведень у виробничій практиці. Для ефективного впровадження механізму оцінки потенціалу підприємства у формуванні нових профілів діяльності необхідна розробка його інноваційної політики, тобто система практичного регулювання (управління) нововведеннями в умовах конкретного підприємства.

A. Andryushko

MANAGEMENT MECHANISM OF ENTERPRISE POTENTIAL FOR NEW BUSINESS PROFILE FORMATION

Summary

There is a need to develop common methodological principles of potential business assessing to form new business profile as it is an important component of its promotion of competitiveness. Therefore, the author investigates the potential of enterprise management mechanism in formation of new business profile. Innovation policy of the company is to develop the ways and mechanisms of implementation and application of innovations in the process of manufacturing for ensuring economic development and increasing its efficiency. Innovation policy for development of ways and mechanisms of implementation and application of innovations in manufacturing practice are defined. It is necessary to develop innovation policy, namely, innovation practical management system at a particular enterprise for effective implementation of assessing mechanism of business potential to form new business.

№ 3 2014, стор. 55 - 58

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 520

Відомості про авторів

А. К. Андрюшко

директор ДП "Кривбасстандартметрологія", м. Кривий Ріг

A. Andryushko

Director of the State Enterprise "Kryvbasstandartmetrologiya" Kryvyi Rih

Як цитувати статтю

Андрюшко А. К. Механізм управління потенціалом підприємства у формуванні нових профілів діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 3. С. 55–58.

Andryushko, A. (2014), “Management mechanism of enterprise potential for new business profile formation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 55–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.