EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПАНІЇ
О. В. Кам'янська, І. А. Котлярова

Назад

УДК: 33.330.3

О. В. Кам'янська, І. А. Котлярова

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПАНІЇ

Анотація

У статті досліджуються проблеми здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності компанії. У сучасних умовах України інвестиції мають стати найважливішим засобом забезпечення виходу з довготривалої економічної кризи, досягнення реальних структурних зрушень у народному господарстві, технічного переозброєння, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- та макрорівнях і, головне, життєвого рівня населення.
Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей і економіки країни в цілому. Активізація інвестиційно-інноваційного процесу є вирішальною умовою продовження соціально-економічних перетворень. Без надійних основ інвестиційно-інноваційної діяльності, якими б професійно володіли фахівці відповідного профілю, важко сподіватись на постійний активний розвиток вітчизняного виробництва, науково-технічний і соціальний прогрес, а разом з тим і на відповідне місце у світовому господарстві.

O. Kamianska, I. Kotliarova

MANAGEMENT OF COMPANY INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITY

Summary

This article is investigating the investment and innovation activity is one of the most pressing problems of economic science. In modern conditions investment Ukraine have become the most important means to ensure the release of the long-term economic crisis, achieve real structural changes in the economy, technological upgrading, improving the quality indicators of economic activity at the micro and macro levels and , more importantly, the standard of living .
Investment is the basis for the development of enterprises and industries and the economy as a whole. Activation of investment and innovation process is a crucial condition for the continuation of the socio -economic transformation. Without a solid foundation of investment and innovation, no matter how professionally professionals had the correct profile , it is difficult to expect a constant active development of domestic production , scientific- technical and social progress , and at the same time and in the appropriate place in the global economy.

№ 3 2014, стор. 67 - 71

Кількість переглядів: 537

Відомості про авторів

О. В. Кам'янська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

O. Kamianska

Ph.D, lecture, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"


І. А. Котлярова

магістрант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

I. Kotliarova

Master, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Кам'янська О. В., Котлярова І. А. Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю компанії. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 3. С. 67–71.

Kamianska, O. and Kotliarova, I. (2014), “Management of company investment and innovation activity”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 67–71.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.