EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЕКТИ У МЕРЕЖЕВІЙ СТРУКТУРІ
М. А. Пічугіна

Назад

УДК: 334.012.23

М. А. Пічугіна

ПРОЕКТИ У МЕРЕЖЕВІЙ СТРУКТУРІ

Анотація

Проаналізовано теоретичні підходи до визначення мережевих структур. Уточнено поняття мережевої структури. Виокремлено характерні риси мережевих структур та принципи їх формування. Наголошено на важливості соціального капіталу для існування мережевої структури. Досліджено різноманітні підходи до визначення поняття "соціальний капітал" та запропоновано авторське бачення. Виділено фази реалізації проекту створення мережевої структури, визначена сукупність проектів на різних етапах її існування. Запропоновано поділ сукупності проектів залежно від важливості їх реалізації на різних етапах взаємодії на пілотні та стратегічні. Визначено рівні управління проектами у мережі. Розглянуто процедуру декомпонізації конкретного проекту з визначенням параметрів взаємодії. Представлено профіль проекту та параметри взаємодії при реалізації стратегічного проекту в мережевій структурі.

M. Pichugina

PROJECTS IN THE NETWORK STRUCTURE

Summary

Theoretical approaches to the definition of network structures are analyzed. The concept of a network structure is defined. Author determines the characteristics of network structures and principles of their formation. The importance of social capital for the existence of a network structure is emphasized. The various approaches to the definition of "social capital" are investigated and the author's vision is suggested. The phases of the project of network structure are highlighted and a set of projects at different stages are defined. A division of the projects depending on the importance of implementation at various stages of interaction is proposed (pilot and strategic). The levels of project management in the network are considered. The procedure of project decomposition with defining parameters of interaction is defined. A project profile and the interaction parameters in the strategic projects in networks are presented.

№ 3 2014, стор. 80 - 85

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 668

Відомості про авторів

М. А. Пічугіна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

M. Pichugina

Ph.D., Associate Professor of Department of Management, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Пічугіна М. А. Проекти у мережевій структурі. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 3. С. 80–85.

Pichugina, M. (2014), “Projects in the network structure”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 80–85.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.