EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ЕКОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ В СИСТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Є. Г. Карташов

Назад

УДК: 353.9:574 (075.8):323.174

Є. Г. Карташов

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ЕКОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ В СИСТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Анотація

У статті розкрито проблеми державної регіональної політики, які характеризуються рівнем усвідомлення суспільством і владою сутності регіональних соціально-економічних процесів і вибором моделі, за якою має здійснюватися подальше регулювання державою сталого розвитку. Доведено, що екологізація державного і регіонального розвитку є закономірним процесом подальшого вдосконалення економічних відносин і досягнутого рівня виробничих сил, що має будуватись на екологічно орієнтованій інноваційній політиці держави і регіонів з метою забезпечення ресурсно-екологічної безпеки держави та її територій відповідно.

E. Cartashov

ORGANIZATIONAL SUPPORT PUBLIC ADMINISTRATION ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY NATURE IN THE REGIONAL LEVEL

Summary

In the article the problem of state regional policy , characterized by the level of public awareness of the nature and power of regional socio -economic processes and the choice of the model that must be implemented to further regulate the state of sustainable development. It is proved that the greening of state and regional development is a natural process of further improvement of economic relations and the achieved level of productive forces, which should be based on environmentally oriented innovation policy states and regions to ensure resource and environmental security of the country and its regions , respectively.

№ 3 2014, стор. 119 - 122

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 674

Відомості про авторів

Є. Г. Карташов

кандидат філософських наук, Народний депутат України

E. Cartashov

PhD, Member of Parliament of Ukraine

Як цитувати статтю

Карташов Є. Г. Організаційне забезпечення державного управління сталим екологічним розвитком в системі природокористування на регіональному рівні . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 3. С. 119–122.

Cartashov, E. (2014), “Organizational support public administration environmental sustainability nature in the regional level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 3, pp. 119–122.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.