EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЄМНОСТІ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ
І. П. Гайдуцький

Назад

УДК: 339.727

І. П. Гайдуцький

ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЄМНОСТІ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розкрито екологічні та економічні аспекти характеристики та оцінки потенціалу інвестиційної ємності сталого низьковуглецевого розвитку. Сформульовано і обгрунтовано три основні підходи до оцінки потенціалу інвестиційної ємності з позицій: 1) оцінки ймовірних втрат від змін клімату; 2) оцінки можливих витрат на недопущення (упередження) змін клімату та усунення їх наслідків; 3) оцінки імперативних потреб інвестицій для забезпечення сталого низьковуглецевого розвитку. За згаданими вище підходами, методом систематизації експертних оцінок обгрунтовано індикативні параметри потенціалу інвестиційної ємності сталого низьковуглецевого розвитку, виражених через співвідношення до ВВП. Наукова новизна статті полягає в формулюванні методологічних підходів до оцінки потенціалу інвестиційної ємності сталого низьковуглецевого розвитку. Практичне значення статті полягає в підготовці рекомендацій щодо визначення потреб в коштах для глобальних екологічних фондів на цілі сталого низьковуглецевого розвитку.

I. Gaidutskiy

THE POTENTIAL FOR INVESTMENT CAPACITY OF SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT

Summary

The article highlights the environmental and economic aspects of characteristics and evaluation of investment capacity potential of sustainable low carbon development. The author formulated and proved three basic approaches to evaluating investment capacity potential: 1) assessment of the likely losses from climate change; 2) assessment of the possible costs of the prevention of climate change and elimination of their consequences; 3) evaluation of imperative investments needs for sustainable low-carbon development. According to the above-mentioned approaches, having systematized expert estimates, the author proved indicative parameters of potential investment capacity of sustainable low carbon development in terms of the ratio to GDP. Scientific novelty of the paper includes the formulation of methodological approaches to assessing potential investment capacity of sustainable low carbon development. The practical significance of the article is to prepare recommendations on calculating needs for global environment Funds for the purposes of sustainable low carbon development.

№ 4 2014, стор. 6 - 11

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 626

Відомості про авторів

І. П. Гайдуцький

к. е. н.

I. Gaidutskiy

PhD in Economics

Як цитувати статтю

Гайдуцький І. П. Потенціал інвестиційної ємності сталого низьковуглецевого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 6–11.

Gaidutskiy, I. (2014), “The potential for investment capacity of sustainable low-carbon development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 6–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.