EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
М. І. Іщенко

Назад

УДК: 65.012.8: 338.246

М. І. Іщенко

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті проведено критичний аналіз сучасних методик оцінки ефективності інвестиційних проектів. Встановлено, що існуючі підходи до оцінки інвестиційної діяльності підприємств базуються як на бухгалтерських оцінках результатів діяльності, так і на величині грошових потоків, а також на величині вартості бізнесу. Обгрунтовано, що в умовах функціонування гірничо-збагачувальних комбінатів України всі розглянуті показники потребують вдосконалення у як в частині оцінки величини інвестованого капіталу, так і в частині показників результатів діяльності. Запропоновано коригувати показники економічних результатів, які використовуються при оцінці ефективності інвестицій, на величину економії, що виникла в результаті недофінансування або несвоєчасного фінансування інвестиційного проекту з урахуванням подальшого зростання втрат, що виникають внаслідок несвоєчасного здійснення необхідних витрат та втрат.

М. Ischenko

THEORETICAL BASES OF AN ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF INVESTMENT ACTIVITY OF THE ENTERPRISES

Summary

The article presents a critical analysis of modern methods of assessment of efficiency of investment projects. It is established that the existing approaches to the estimation of the investment activity of enterprises are based on accounting estimates results of operations, and on the value of the cash flows and the value of the business. It is proved that, in the conditions of operation of mining and processing plants of Ukraine, the above indicators need to be improved both in the part of estimation of value of the capital invested, and in terms of performance measures. Asked to adjust the parameters of the economic results, which are used when evaluating the efficiency of investment, the amount of savings resulting from underfunding or untimely financing of the investment project taking into account the further growth of a loss occurring due to delays in the implementation of the necessary expenses and losses.

№ 4 2014, стор. 18 - 23

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 467

Відомості про авторів

М. І. Іщенко

к. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

М. Ischenko

PhD in Economics, Board member, director of Mining Division of "METINVEST HOLDING" LLC

Як цитувати статтю

Іщенко М. І. Теоретичні основи оцінки економічної ефективності інвестиційної діяльності підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 18–23.

Ischenko, М. (2014), “Theoretical bases of an estimation of economic efficiency of investment activity of the enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 18–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.