EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ У СТРУКТУРНОМУ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ
В. Л. Пластун

Назад

УДК: 336.714

В. Л. Пластун

ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ У СТРУКТУРНОМУ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ

Анотація

У статті досліджуються зміни, які можуть відбуватись на фондовому ринку під впливом діяльності інституційних інвесторів. На прикладі досвіду зарубіжних країн наголошується на важливому значенні цих фінансових посередників у розвитку фондового ринку. В роботі виокремлено основні особливості структурних змін, які відбуваються на фондовому ринку під впливом діяльності інституційних інвесторів, окреслено фактори, які визначають такі зміни. Серед них слід відзначити законодавчо-нормативне забезпечення, діяльність саморегулівних організацій, професійне управління активами, сучасні засоби комунікації, інформаційні системи ведення торгів, зниження транзакційних витрат, ліквідність фондового ринку, міжнародний лістинг компаній, фінансові інновації тощо. Автором визначено ключові проблеми, які стримують розвиток інституційних інвесторів і фондового ринку в країнах, що розвиваються.

V. Plastun

IMPORTANCE OF INSTITUTIONAL INVESTORS IN STRUCTURAL DEVELOPMENT OF STOCK MARKET

Summary

This paper investigates the features of structural changes that occur in the stock market under the influence of institutional investors. From the experience of foreign countries emphasizes the importance of financial intermediaries in the development of the stock market. The paper singles out the main features of the structural changes taking place in the stock market under the influence of institutional investors, outlines the main factors that determine these changes. Among them we should mention the legal and regulatory support, activities of self-regulatory organizations, professional asset management, modern communications, information trade systems, reducing transaction costs, liquidity of the stock market, international listed companies, financial innovation and so on. The author defines the key problems that hinder the development of institutional investors and stock market in developing countries.

№ 4 2014, стор. 32 - 35

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 605

Відомості про авторів

В. Л. Пластун

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

V. Plastun

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Finance Department, SHEI "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine", Sumy

Як цитувати статтю

Пластун В. Л. Значення інституційних інвесторів у структурному розвитку фондового ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 32–35.

Plastun, V. (2014), “Importance of institutional investors in structural development of stock market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 32–35.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.