EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ
Л. Г. Гетьман

Назад

УДК: 005.591.6:008

Л. Г. Гетьман

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

Анотація

Проаналізовано сучасні тенденції інноваційного розвитку соціально-культурної сфери та виділено основні причини, що ускладнюють процеси реалізації нововведень. Визначено основні напрями вдосконалення організаційного механізму інновацій в СКС, що сприятиме поглибленню її ринкової конкурентоздатності та саморозвитку, а саме розвиток інноваційної інфраструктури, активізації фінансування та кредитування інновацій, стимулювання диверсифікації соціально-культурних послуг і збільшення кваліфікованого кадрового потенціалу з управління інноваціями.

L. Getman

IMPROVING OF ORGANIZATIONAL MECHANISM INNOVATION OF SOCIO-CULTURAL SPHERE

Summary

Were analyzed current trends of the innovative development of socio-cultural sphere and allocated the basic reasons that make it difficult to implement innovations. Were defined main directions of improving of the organizational mechanism innovation in SCS, which will facilitate its market competitiveness and self-development, namely the development of innovation infrastructure, revitalization funding and financing innovation, encouraging diversification of socio-cultural services and increase qualified human resources management innovation.

№ 4 2014, стор. 54 - 57

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 685

Відомості про авторів

Л. Г. Гетьман

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківської держваної академії культури

L. Getman

Fh.D., associate Professor, associate Professor of Department Management and administration, Kharkiv State Academy of Culture

Як цитувати статтю

Гетьман Л. Г. Удосконалення організаційного механізму інноваційного розвитку соціально-культурної сфери. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 54–57.

Getman, L. (2014), “Improving of organizational mechanism innovation of socio-cultural sphere”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 54–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.