EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
В. О. Шпильова

Назад

УДК: 339.137.2

В. О. Шпильова

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Анотація

У статті викладено порядок визначення чинників конкурентоспроможності сучасного підприємства, представлено часткові показники, які доцільно використовувати для порівняльного аналізу конкурентоспроможності підприємства та його конкурентів на ринку. Запропоновано розгорнуту класифікацію конкурентних переваг підприємства. Охарактеризовано рівні конкурентоспроможності сучасного підприємства, описано основні проблеми, які перешкоджають розвитку конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, запропоновано шляхи їх вирішення.

V. Shpylova

IDENTIFICATION OF FACTORS COMPETITIVENESS OF MODERN ENTERPRISES IN THE PROCESS OF ITS COMPETITIVE ADVANTAGES

Summary

The procedure for determining the factors of competitiveness of the modern enterprise, partial indicators that should be used for comparative analysis of the competitiveness of the company and its competitors are described in the article. Detailed classification of competitive advantages is proposed. We characterize The levels of competitiveness of the modern enterprise, the basic problems that hinder the development of the competitiveness of domestic enterprises are considered, the ways to solve problems are offered.

№ 4 2014, стор. 58 - 61

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 644

Відомості про авторів

В. О. Шпильова

д. е. н., доцент, Завідувач кафедри економіки та менеджменту, Черкаська філії ПВНЗ "Європейський університет"

V. Shpylova

Doctor of Economic Sciences., Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management, Cherkassy branch of the private higher education institution "European University"

Як цитувати статтю

Шпильова В. О. Ідентифікація факторів конкурентоспроможності сучасного підприємства в процесі формування його конкурентних переваг. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 58–61.

Shpylova, V. (2014), “Identification of factors competitiveness of modern enterprises in the process of its competitive advantages”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 58–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.