EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
І. М. Мазур

Назад

УДК: 332.142: 504

І. М. Мазур

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

Обгрунтовано організаційно-економічний механізм енергетичної безпеки національної економіки на основі задоволення потреб у використанні паливно-енергетичних ресурсів без обмеження можливостей майбутніх поколінь у задоволенні їхніх потреб. Визначено напрями його удосконалення.

І. Mazur

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF THE ENSURING ENERGY SECURITY OF UKRAINE'S ECONOMY

Summary

Grounded organizational and economic mechanism of the national economy energy safety on the basis of satisfaction of requirements in the use of fuel and energy resources without limitation of future generations possibilities in satisfaction of their necessities. Proved the ways of its improvement.

№ 4 2014, стор. 67 - 73

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 576

Відомості про авторів

І. М. Мазур

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

І. Mazur

Ph.D., associate professor, professor of finance and credit, Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Galytskyy

Як цитувати статтю

Мазур І. М. Концептуальні засади організаційно-економічного механізму забезпечення енергетичної безпеки економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 67–73.

Mazur, І. (2014), “Conceptual foundations of organizational and economic mechanism of the ensuring energy security of Ukraine's economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 67–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.