EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ІНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ
К. А. Андрющенко

Назад

УДК: 330.111.6

К. А. Андрющенко

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ІНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

Визначено економічний механізм вдосконалення територіальної організації виробничого інфраструктурного комплексу та умови формування необхідних передумов для його застосування. Розглянуто механізм державно-приватного партнерства на об'єктах залізничного транспорту, який є складової виробничого інфраструктурного комплексу. Сформульовано прогнозні обсяги, джерела фінансування та очікуванні результати від реалізації Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013—2018 роки.

K. Andriushchenko

ECONOMIC MECHANISMS TO IMPROVE THE TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE PRODUCTION INFRASTRUCTURE OF THE COMPLEX IN THE NATIONAL ECONOMY

Summary

The economic mechanism for improving the territorial organization of the production sector and infrastructural conditions of the necessary conditions for its application. The mechanism of public-private partnerships at the sites of rail transport , which is part of the production infrastructure sector. Formulated forecasted volume , sources of financing and expected results of the implementation of the state target economic program of public roads in 2013—2018 years.

№ 4 2014, стор. 74 - 79

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 647

Відомості про авторів

К. А. Андрющенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ "Київський університет управління та підприємництва"

K. Andriushchenko

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economy of enterprise, State higher educational establishment is the "Kyiv university of management and enterprise"

Як цитувати статтю

Андрющенко К. А. Економічний механізм вдосконалення територіальної організації виробничого інфраструктурного комплексу . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 74–79.

Andriushchenko, K. (2014), “Economic mechanisms to improve the territorial organization of the production infrastructure of the complex in the national economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 74–79.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.