EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ КОНЦЕСІЙНИХ ПЛАТЕЖІВ В ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТАХ
А. Г. Дем'янченко

Назад

УДК: 338.246.2

А. Г. Дем'янченко

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ КОНЦЕСІЙНИХ ПЛАТЕЖІВ В ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТАХ

Анотація

У статті розглянуто актуальне питання вибору методичного підходу до визначення концесійних платежів, що справляються як плата за концесійним договором в рамках проектів державно-приватного партнерства (ДПП). Особливу увагу приділено формуванню плати в умовах реалізації концесійних проектів в морських портах, що стосуються будівництва, модернізації та реконструкції портової інфраструктури. Досліджено практичний досвід співпраці з інвесторами в світових морських портах, наукові розробки іноземних вчених, що стосуються концесійного механізму ДПП, рекомендації світових інститутів щодо визначення схеми співпраці з інвесторами. Проаналізовано сутність нормативно-правових актів, що стосуються регулювання питань концесії, виявлено певні проблеми практичного застосування їх положень в морській галузі та необхідність розробки спеціалізованого правового забезпечення для реалізації концесійних проектів в морських портах. Розглянуто сучасні пропозиції українських спеціалістів та вчених щодо механізмів формування концесійної плати, як з точки зору загальних підходів, так і стосовно портової галузі. Зроблено висновок про необхідність застосування комплексного підходу до формування плати за надання об'єктів портової інфраструктури в концесію, який би враховував практичний досвід реалізації цього механізму та вплив важливих факторів, що складають саму суть регулювання відносин між державою та приватним інвестором.

A. Demyanchenko

ANALYSIS OF APPROACHES TO CALCULATING THE CONCESSION FEES IN INFRASTRUCTURE PROJECTS

Summary

The issues to the choice of methodological approach of concession fee which impose as a payment for concession under the public-private partnership (PPP) are consider in this paper. Particular attention is paid to the formation of the fee in terms of implementation of concessions in seaports concerning the construction, modernization and reconstruction of infrastructure. Author explores the practical experience working with investors in the world's seaports; research of foreign scholars concerning the concession mechanism PPP, recommendations on international institutions may define the cooperation with investors. We analyze the nature of legal acts relating to the regulation of concession found some problems of practical application of the provisions in the maritime industry and the need to develop specialized legal support for the implementation of concessions in seaports. Considered the offers of Ukrainian experts and scholars on the mechanisms of formation of concession fees, both in terms of the general approach and regarding the port area. The conclusion about the need for a comprehensive approach to the formation of the payment for the provision of infrastructure facilities in the concession, which would take into account the practical experience of this mechanism and the influence of important factors that make up the very essence of regulating relations between the state and private investors.

№ 4 2014, стор. 85 - 91

Кількість переглядів: 448

Відомості про авторів

А. Г. Дем'янченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і управління морським транспортом, Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, м. Маріуполь

A. Demyanchenko

PhD, Associate Professor, Department of Economics and Management in maritime transport, Azov Sea Institute of Odessa National Maritime Academy

Як цитувати статтю

Дем'янченко А. Г. Аналіз підходів до визначення розміру концесійних платежів в інфраструктурних проектах. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 85–91.

Demyanchenko, A. (2014), “Analysis of approaches to calculating the concession fees in infrastructure projects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 85–91.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.