EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ РОБІТНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЄЛАНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
В. В. Клочан, К. В. Путієнко

Назад

УДК: 331.101.3:631

В. В. Клочан, К. В. Путієнко

МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ РОБІТНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЄЛАНЕЦЬКОГО РАЙОНУ

Анотація

У дослідженні проаналізовано сутність та основні передумови формування механізму мотивації працівників сільськогосподарських підприємствах. Обгрунтовано, що трудова мотивація в сільському господарстві — це процес стимулювання окремого виконавця або групи людей до діяльності, спрямований на досягнення цілей галузі або окремих його структурних підрозділів, до продуктивного виконання прийнятих рішень або намічених робіт. Під механізмом мотивації робітників аграрних підприємств дослідники розуміють засоби і способи, які зацікавлюють працівника в здійсненні певної економічної діяльності з метою задоволення як особистих потреб, так і сприяють підвищенню ефективності, результативності і якісної діяльності всього підприємства. Доведено, що формування відповідного мотиваційного механізму потребує врахування ряду вимог, а саме цілей усього сільськогосподарського підприємства та його окремих галузей з потребами, інтересами і цінностями працівників.

V. Klochan, K. Putiyenko

MECHANISM OF MOTIVATION OF WORKERS DISTRICT AGRICULTURAL ENTERPRISES YELANETSKYI

Summary

This report analyzes the nature and fundamental prerequisites for the formation mechanism of the motivation of employees farms. Proved that labor motivation in agriculture — a process of stimulating a particular artist or group of people in activities aimed at achieving the objectives of the industry or its individual departments for productive implementation of decisions made or planned operations. Under the mechanism motivating workers farms researchers understand the means and methods that zatsikavlyuyut employee in the exercise of certain economic activities to meet the personal needs as well as enhance the efficiency, effectiveness and quality of the entire enterprise. It is proved that the formation of the motivational mechanism needs to take into account certain requirements such as the objectives of all the agricultural enterprise and its individual branches of the needs, interests and values of employees.

№ 4 2014, стор. 106 - 109

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 573

Відомості про авторів

В. В. Клочан

д. е. н., доцент, Миколаївський національний аграрний університет

V. Klochan

Doktor of Science, Associate Professor, Mykolayiv National Agrarian University


К. В. Путієнко

Магістр факультету менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет

K. Putiyenko

Master of the Faculty of Management, Mykolayiv National Agrarian University

Як цитувати статтю

Клочан В. В., Путієнко К. В. Механізм мотивації робітників сільськогосподарських підприємств єланецького району. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 106–109.

Klochan, V. and Putiyenko, K. (2014), “Mechanism of motivation of workers district agricultural enterprises yelanetskyi”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 106–109.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.