EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ РИНКУ ОСВІТИ ТА РИНКУ ПРАЦІ
Л. П. Перхун, Ю. С. Мироненко

Назад

УДК: 51-77+37.01+331.5

Л. П. Перхун, Ю. С. Мироненко

МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ РИНКУ ОСВІТИ ТА РИНКУ ПРАЦІ

Анотація

У статті схарактеризовано модель взаємодії ринку праці і ринку освіти, що побудована на засадах системної динаміки. Дана модель може бути використана для ілюстрації результатів застосування різних інструментів регулювання зазначених ринків.

L. Perkhun, Y. Myronenko,

MODEL OF INTERACTION BETWEEN EDUCATION AND LABOUR MARKET

Summary

The interaction model of the labor market and the education market, based on the principles of system dynamics, are characterized in this paper. The model can be used to illustrate the results of the use of various instruments of regulation of these markets.

№ 4 2014, стор. 116 - 120

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 724

Відомості про авторів

Л. П. Перхун

к. пед. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

L. Perkhun

Ph.D., Ukrainian Academy of Banking of NBU, Sumy, Ukraine


Ю. С. Мироненко

студентка магістратури факультету банківських технологій за спеціальністю "Економічна кібернетика", Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", м. Суми

Y. Myronenko,

graduate student, Ukrainian Academy of Banking of NBU, Sumy, Ukraine

Як цитувати статтю

Перхун Л. П., Мироненко Ю. С. Модель взаємодії ринку освіти та ринку праці. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 116–120.

Perkhun, L. and Myronenko,, Y. (2014), “Model of interaction between education and labour market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 116–120.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.