EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
O. А. Розкошна, С. О. Бакшеєва

Назад

УДК: 331.108:331.101.3

O. А. Розкошна, С. О. Бакшеєва

МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація

Висвітлено теоретичні та практичні обгрунтування, оцінка мотивації діяльності персоналу в системі банківського менеджменту та визначено дієві заходи щодо вирішення проблеми посилення впливу системи мотивації на результати праці персоналу кредитно-фінансових інституцій на фінансовому ринку. Основними напрямами вдосконалення системи мотивації банківського персоналу мають стати: наближення інтересів банку до інтересів його працівників і навпаки, широке поряд з матеріальним використання морального заохочення як одного із найдешевших та найефективніших мотиваційних елементів, формування мотиваційної системи на засадах сучасних світових та вітчизняних напрацювань, адаптуючи її до змін як внутрішнього, так і зовнішнього бізнес-середовища.

H. Rozkoshnaya, S. Baksheyeva

MOTIVATION OF STAFF IN BANK MANAGEMENT SYSTEM

Summary

The displayed theoretical and practical study, assessment of motivation of staff in the banking system and management by effective measures to tackle the growing influence of motivation on the results of the staff of financial institutions in the financial market. The main areas of improvement of the motivation of bank staff should be: approaching the bank interests to the interests of its employees and vice versa, wide, along with the material, the use of moral incentives as one of the most effective motivational elements forming motivational system based on current international and domestic developments, should occur adaptation of motivation to change internal and external business environment.

№ 4 2014, стор. 121 - 125

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 811

Відомості про авторів

O. А. Розкошна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

H. Rozkoshnaya

Ph.D., Ukrainian Academy of Banking of NBU, Sumy, Ukraine


С. О. Бакшеєва

бакалавр, ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ", м. Суми

S. Baksheyeva

graduate student Ukrainian Academy of Banking of NBU, Sumy, Ukraine

Як цитувати статтю

Розкошна O. А., Бакшеєва С. О. Мотивація діяльності персоналу в системі банківського менеджменту. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 121–125.

Rozkoshnaya, H. and Baksheyeva, S. (2014), “Motivation of staff in bank management system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 121–125.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.