EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ДЕКОМПОЗИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ
О. В. Кузьменко, А. С. Євтушенко

Назад

УДК: [336.71:519.866](477)

О. В. Кузьменко, А. С. Євтушенко

МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ДЕКОМПОЗИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

Анотація

У статті проведено ідентифікацію релевантних факторів впливу на стабільність банківської системи. Запропоновано адаптацію методу Форстера-Стьюарта з метою перевірки на стаціонарність декількох часових рядів. Побудовано економіко-математичну модель визначення інтегрального показника (бінарної характеристики) стабільності банківської системи шляхом агрегування релевантних факторів впливу на основі застосування декомпозиційного аналізу. Здійснене короткострокове прогнозування стабільності банківської системи протягом 2014—2015 рр.

O. Kuzmenko, A. Yevtushenko

MODELING THE UKRAINIAN BANKING SYSTEM STABILITY ON THE BASE OF DECOMPOSITION ANALYSIS

Summary

The article is identifying relevant factors influencing on the stability of the banking system. Proposed an adaptation of the Forster-Stewart method to test for stationary of several time series. Constructed mathematical model to define the integral indicator (binary characteristic) stability of the banking system by aggregating the relevant factors of influence on the base of decomposition analysis. Realized short-term prediction of the stability of the banking system during 2014—2015 years.

№ 4 2014, стор. 126 - 134

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 551

Відомості про авторів

О. В. Кузьменко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"

O. Kuzmenko

PhD in Economics, Associate Professor, the Department of Economic Cybernetics, State Higher Educational Institution Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine


А. С. Євтушенко

студентка 4-го курсу, спеціальність "економічна кібернетика", Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"

A. Yevtushenko

the 4th year student, specialty "Еconomic сybernetics", State Higher Educational Institution Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine

Як цитувати статтю

Кузьменко О. В., Євтушенко А. С. Моделювання рівня стабільності банківської системи України на основі декомпозиційного аналізу. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 126–134.

Kuzmenko, O. and Yevtushenko, A. (2014), “Modeling the ukrainian banking system stability on the base of decomposition analysis”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 126–134.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.