EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
М. І. Зеленська, І. Г. Голуб

Назад

УДК: 330.4:004.031

М. І. Зеленська, І. Г. Голуб

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Анотація

У статті розглянуто особливості інформаційних систем управління ІТ-проектами, визначено задачі, які вони мають вирішувати, та визначено ряд недоліків, притаманних існуючим системам. У якості одного з можливих шляхів їх усунення запропоновано застосування економіко-математичних методів і моделей при їх розробці. Виділено основні задачі, які можуть бути вирішені за допомогою методів економіко-математичного моделювання та представлено загальний алгоритм розв'язання задачі щодо визначення послідовності виконання робіт проекту та оптимального призначення співробітника на виконання певної задачі.

M. Zelenska, I. Golub

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE PROJECT MANAGEMENT SYSTEM USING THE ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING

Summary

The article provides information about the features of project management systems, the problems they have to solve and the shortcomings of the existing systems. As one of the possible ways to improve them it was advised to use economic-mathematical methods and models when they are developed. The basic problems that can be solved using the methods of economic-mathematical modeling were defined and the ways to deal with the problem of determining the sequence of operations and the problem of optimal assignment of employee were offered.

№ 4 2014, стор. 139 - 144

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 472

Відомості про авторів

М. І. Зеленська

асистент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України

M. Zelenska

assistant professor, Chair of Economic Cybernetics, State Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of The National Bank of Ukraine"


І. Г. Голуб

студент 5-го курсу кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України

I. Golub

master student, Chair of Economic Cybernetics, State Higher Educational Institution "Ukrainian Academy of Banking of The National Bank of Ukraine"

Як цитувати статтю

Зеленська М. І., Голуб І. Г. Особливості розробки інформаційних систем управління іт-проектами із застосуванням методів економіко-математичного моделювання. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 139–144.

Zelenska, M. and Golub, I. (2014), “Features of the development of the project management system using the economic-mathematical modeling”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 139–144.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.